προβιβάσαντος

προβιβάσαντος
προβιβάζω
cause to step forward
aor part act masc/neut gen sg
προβιβάζω
cause to step forward
aor part act masc/neut gen sg

Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες). 2014.

Игры ⚽ Поможем написать реферат

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”